Poradnia rodzinna

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Henryka we Wrocławiu

Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. świętego Henryka we Wrocławiu służy pomocą dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom, osobom dorosłym a także osobom samotnym.

Poradnia Rodzinna działa od 2012 roku. Pomoc jest skierowana do mieszkańców Wrocławia.

W poradni można skorzystać z pomocy:

Potrzebujesz rozmowy, przeżywasz trudności? Skontaktuj się z nami. Znajdziemy czas na rozmowę.

Rejestracja do specjalistów:

Zobacz grafik dyżurów w zakładce DYŻURY.

Oto deklaracja dostępności naszej poradni.

Poradnia rodzinna działa w budynku na plebani i jest czynna od 8 stycznia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r., z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych stanowiących dni wolne od pracy oraz 28-29 kwietnia, 2 maja, 31 maja i szkolnych ferii zimowych od 15 do 26 stycznia 2024 r.

Porady udzielane są bezpłatnie!

Poradnia jest współfinansowana przez Gminę Wrocław:www.wroclaw.pl

logo gminy Wrocław

ResponsiveVoice Text To SpeechResponsiveVoice used under Non-Commercial License